Kurset vårt om tilrettelagt undervisning for elever med ME har bredt godt om seg og nådd ut til hele 700 skoleansatte. Vi ønsker nå å videreutvikle kurset og fortsette å kunne tilby dette gratis til skoler over hele landet. Derfor har vi satt i gang en Spleis som skal gå frem til jul. Vi håper…

Les mer

I november avholder ME-foreningen en kunnskapskampanje med tema barn og unge med ME, hvor også ME og skole blir dekket. Foreningen har forberedt flere webinarer med fagpersoner og ressurser fra pasientforeningen. Sykepleier Elin Myklebust er tidligere ME-koordinator i Vestfold fylke og arbeider nå for Norges ME-forening med Verktøykassen – kurset vårt om tilrettelegging av undervisning…

Les mer

Norges ME-forening har etablert en midlertidig prosjektmedarbeider-stilling. Stillingen inkluderer arbeid med Rogaland Fylkeslag sitt skoleprosjekt om tilrettelagt undervisning for ME-syke elever.  Dette vil blant annet innebære å bidra og koordinere innsatsen fra foreningens fylkeslag rundt om i landet slik at kurset fortsatt kan nå ut der det trengs og ønskes. Vi er svært glade for…

Les mer