Verktøykasse

En eske med informasjonsmateriell

Hjem » Verktøykasse

Hvordan er det for barn og unge å kombinere skole med en ME-sykdom? Og hva kan skolene gjøre for å tilrettelegge på best mulig måte?

Dette var spørsmål Norges ME-forening - Rogaland Fylkeslag stilte seg. Vi så at her var det behov for mer kompetanse og gode råd både til skoleansatte og elever rammet av ME.

I tett samarbeid med fagpersoner og andre ressurser har vi nå laget kurset:
"Tilpasset undervisning for ME-syke - En god vei til sosial inkludering og bedret livskvalitet".

Kurset byr på en Verktøykasse som inneholder en rekke konkrete forslag til løsninger for tilrettelegging av undervisning og sosialt. Ved hjelp av foredrag, informasjonshefte og animasjonsfilmer får man bred innføring i tema som

 • Informasjon om ME
 • Kognitive utfordringer
 • Lovverket rundt tilrettelegging
 • Hvordan utarbeide en opplæringsplan
 • Den ME-syke og forholdet til medelever og lærere

Innholdet blir gjennomgått med et foredrag på skolen eller på felles samlinger. Denne gjennomgangen tar rundt 1.5 - 2 timer. Deretter vil deltakerne få med seg en eske med informasjonen som har blitt presentert. Esken inneholder et introduksjonsskriv, en minnebrikke med forelesningssettet samt et informasjonshefte.

Kurset er utarbeidet med prosjektstøtte fra Gjensidigestiftelsen og gode samarbeidspartnere fra St. Olavs Hospital, kommunikasjonsbyrået Zoaring samt andre rådgivere med kompetanse på ME og skole.

verktoykasse-me-skole

Vi har utarbeidet en Verktøykasse med mye god informasjon om ME.

Formålet med Verktøykassa er å gi informasjon og opplæring om utfordringene og tilretteleggingsbehovet for ungdommer med ME.

For å sikre at informasjonen blir håndtert forsvarlig og at kunnskapen som oppnås blir forvaltet til det beste for den syke eleven/brukeren, må den som ønsker å motta Verktøykassa gjennomgå et kurs på ca 1.5 - 2 timer i regi av Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag. Kurset er gratis.

Verktøykassa inneholder også et skriv med nærmere vilkår for bruken av materialet. Ved utlevering av Verktøykassa forplikter mottakeren seg til å følge vilkårene for bruken av innholdet og til å påse at heller ikke andre som måtte få tilgang til innholdet bryter vilkårene.

Animasjoner og illustrasjoner er beskyttet i henhold til åndsverksloven.

Informasjonshefte

Kursdeltakere får utdelt et informasjonshefte. Det er på 22 sider og inneholder blant annet tema som ME, kognitive utfordringer, hvordan kartlegge og legge plan for undervisning og tilrettelegging, lovverket om tilpasset undervisning og spesialundervisning, opplæringsplan, fritak fra undervisning og sosiale aspekter.

Heftet har også en litteraturliste over anbefalt lesning.

Her er noen utdrag.

Innhold

Forord

Hva er CFS/ME?

 • Fakta om ME
 • Hovedsymptomer
 • Tilleggssymptomer
 • Sykdommens fire alvorlighetsgrader

ME, kognitive utfordringer og skole

 • Kartlegging og samarbeid
 • Plan for undervisning og tilrettelegging
 • Hvordan kognitive vansker kan komme til uttrykk, og
 • hvordan legge til rette for en best mulig læresituasjon
 • Tilrettelegging av fysisk miljø

Hva sier lovverket om tilpasset undervisning og spesialundervisning?

 • Den sakkyndige vurderingen
 • Den individuelle opplæringsplanen
 • Andre tilpasninger
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Hva med de sykeste som må ha fritak fra opplæring?
 • Hvis en ikke blir frisk nok til opplæring før i voksen alder
 • Om opptak til høyskole/universitet
 • Hva med det sosiale?

Forholdet til medelever
Litteraturliste

ME, KOGNITIVE UTFORDRINGER OG SKOLE
ME, KOGNITIVE UTFORDRINGER FORTS.
FORHOLDET TIL MEDELEVER