Mer om ME

Dykk dypere inn i tematikken

Hjem » Mer om ME

Hva er ME?

Her er noen korte fakta om ME. Kurset vil gi en nærmere innføring i sykdommen. Det er også mye informasjon å hente på hjemmesiden til Norges ME-forening.

  • Myalgisk encefalomyelitt/encefalopati (ME) er klassifisert som en nevrologisk sykdom.
  • Navnet ME refererer til at det foreligger muskelsmerter og symptomer på betennelse i sentralnervesystemet.
  • Det finnes ingen diagnosespesifikk test som påviser sykdommen eller en helbredende kur.
  • Årsaken til ME er ukjent, infeksjoner som blant annet mononukleose kan være en utløsende faktor.
  • Det er påvist at personer med ME har funksjonsforstyrrelser i en rekke organsystemer.
  • Kardinalsymptomet ved ME er PEM, Post Exertional Malaise, eller anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring. Denne kommer ofte forsinket.
  • ME rammer mennesker i alle aldre, kjønn og etniske grupper.
  • Et av de vanligste symptomene på ME er rask fysisk og mental utmattelse samt unormal lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke, fysisk og kognitiv energi og intellektuell kapasitet.
  • Sykdommen kan svinge i intensitet fra time til time, dag til dag eller uke til uke.

 

Scene 23

Hva vet vi om ME og skolefravær?

Stiftelsen Tymes Trust gjennomførte på 1990-tallet en stor undersøkelse blant over 1 000 skoler i England. Undersøkelsen avdekket at ME var hovedårsaken til langtidsfravær fra skole grunnet sykdom.

Statsminister Erna Solberg tok nylig initiativ til en kartlegging her i Norge. Fylkesmennene gjennomgikk omfanget av barn og unge som er lenge bort fra skole grunnet sykdom. I skoleåret 2015/2016 ble det registrert rundt 270 ME-syke elever med fravær over tre måneder, og det var grunn til å tro at tallene var enda høyere på grunn av mangelfull rapportering.

Også vi i Rogaland Fylkeslag har hatt vår egen kartlegging av ME-syke elever i fylket vårt. Dette i samarbeid med Fylkeslegen og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen. Rapporten konkluderte at det er stort behov for økt kompetanse om sykdommen blant skolepersonell, samt behov for mer tilrettelegging for ME-syke elever.

Litteraturliste

Her er en liste over anbefalt litteratur som står i Informasjonsheftet til Verktøykassen. Dette er for deg som vil dykke dypere inn i tematikken. Vi kommer til å utvide denne litteraturlisten her på hjemmesiden etterhvert som flere relevante tekster publiseres.

Norges ME-forening


Frontiers in Pediatrics


Centers for Disease Control and Prevention


Helsedirektoratet - Nasjonal veileder


Tymes Trust


Utdanningsdirektoratet


Bendik Thommesen


Utdanningsnytt mars 2019 - Tonje Lovang


Norsk Helseinformatikk


Kvalitativ studie om erfaringer fra skoleansatte om tilrettelegging for elever med ME