Høsten 2019 avholdes 4 store felleskurs i Rogaland i Verktøykassa for tilrettelagt undervisning av ME-syke. Kursene er gratis og aktuelt for alle som gjennom yrket sitt kommer i kontakt med elever med ME, det være seg lærere, skolerådgivere, ansatte i PPT, barnevern, kommunehelsetjeneste, fastleger, barneleger, fysioterapeuter, helsesykepleiere, ergoterapeuter m.m. Kurset gir innføring i Informasjon om…

Les mer