4 felleskurs i Rogaland høsten 2019

Høsten 2019 avholdes 4 store felleskurs i Rogaland i Verktøykassa for tilrettelagt undervisning av ME-syke.

Kursene er gratis og aktuelt for alle som gjennom yrket sitt kommer i kontakt med elever med ME, det være seg lærere, skolerådgivere, ansatte i PPT, barnevern, kommunehelsetjeneste, fastleger, barneleger, fysioterapeuter, helsesykepleiere, ergoterapeuter m.m.

Kurset gir innføring i

  • Informasjon om ME
  • Kognitive utfordringer
  • Lovverket rundt tilrettelegging
  • Hvordan utarbeide opplæringsplan
  • Den ME-syke og forholdet til med-elever

Du velger selv hvilket sted og dato som passer best. Kursene starter kl. 13.00 og vil ta ca 1 1/2 time inkludert spørsmålsrunde.

Inviter gjerne med deg en kollega eller to og tips gjerne andre som kan ha interesse av å delta. Hver skole/kontor/institusjon får med seg hver sin eske med informasjonen som er gjennomgått på kurset.

– Jeg har fått med meg intro kurset deres og det var kjempebra. Vi har hatt 2 elever på vår skole i 10. trinn som har fått ME. Undervisningsmaterialet fra dere har blitt brukt både til elever og lærere dette året. Gode tilbakemeldinger!

Helsesykepleier i Sandnes kommune

Her kan du melde deg på

12.09.2019 – Sandnes – Thon Hotell Lura

03.10.2019 – Tysvær – Tysværtunet

07.11.2019 – Stavanger – Røde Kors

21.11.2019 – Egersund – Kulturhuset

Tusen takk til Sandnes Sparebanks Gavefond for støtten som muliggjorde kursene!