Vilkår

Prosjektet «Tilpasset undervisning for ME-syke» eies av Norges ME Forening- Rogaland Fylkeslag, org nr 913530489.

Animasjoner, tegninger, arbeidshefte og slides som er en del av prosjektet er beskyttet av Åndsverksloven.

Kopiering og bruk er ikke lov uten skriftlig avtale med Norges ME Forening – Rogaland Fylkeslag.