Evaluering

Verktøykassa har forhåpentligvis blitt brukt og kommet til nytte.

For at vi skal videreutvikle materiellet ønsker vi å vite litt om hvilke erfaringer dere har gjort dere med materiellet i verktøykassa.
Vi ber dere derfor å svare på noen enkle spørsmål i spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen har 11 spørsmål og tar under 3 minutter (undersøkelsen er anonym og vi innhenter ingen personlige data).

Dersom dere IKKE har brukt verktøykassa vennligst bruk spørreskjema under:

[modalsurvey id=”3529241442″ style=”flat”]