Stor støtte fra DAM stiftelsen

DAM stiftelsen har fått ekstra midler fra Helse og Omsorgsdepartementet for å kunne gi støtte til særlige prosjekter som bidrar postitivt i forhold til pandemien. Det er derfor særlig oppmuntrende for oss at vi nå har fått bevilget en støtte på kr. 150.000,- av et totalbudsjett på kr. 220.000,- til å lage en sikker digital løsning av vårt kurs-konsept MEogskole “Tilpasset undervisning av ME-syke”. De resterende kr. 70.000,- dekkes av Norges ME-forening Rogaland Fylkeslag. I tillegg til en digital løsning er det også bevilget støtte til annonsering av kurs i diverse fagblader. Vi gleder oss stort til å sette i gang med utviklingen av dette!